Algemene Voorwaarden

1. Identiteit van de ondernemer

De webshop ‘www.miicosmetics.be’ is eigendom van Comoda Cosmetics bvba, Oekensestraat 83c, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer BE 0564.953.734, Telefoonnummer: +32 51 20 24 80, E-mailadres: info@miicosmetics.be, hierna genoemd ‘de ondernemer’

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de koper en de ondernemer. Door een bestelling te plaatsen verklaard de koper zich dan ook akkoord met deze algemene voorwaarden.
2.2. De koper: iedereen die een online bestelling plaatst via miicosmetics.be

3. Overeenkomst tussen de koper en de ondernemer

3.1. De overeenkomst komt maar tot stand nadat de betaling door de koper is uitgevoerd via de door hem gekozen betalingswijze (zie artikel 6) en nadat de betaling geregistreerd is op onze rekening.
3.2. Indien de ondernemer om een bepaalde reden een levering van een bestelling niet kan uitvoeren, zal de ondernemer dit zo snel mogelijk laten weten aan de koper, die op geen enkele manier aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De koper kan dan wel kiezen om voor hetzelfde bedrag andere producten te laten leveren of indien gewenst wordt het gestorte bedrag terug overgemaakt aan de koper door de ondernemer.

4. Producten en prijzen

4.1. De merkproducten die verkocht worden via de ondernemer zijn allemaal originele producten.
4.2. De prijzen en aanbiedingen zijn enkel geldig op de dag dat ze aangeboden worden via de ondernemer en zolang de voorraad strekt.
4.3. Indien een product niet meer voorradig is zal de ondernemer de koper hiervan op de hoogte brengen binnen de 3 werkdagen.
4.4. Indien een product niet meer voorradig is bij onze hoofdleverancier zal de koper de keuze krijgen om zijn aankoop te annuleren of om een ander product (van dezelfde prijs) te laten naleveren. Bij annulatie zal de ondernemer het verschuldigd bedrag terug overmaken aan de koper.

5. Betaling en betaalwijze

5.1. De koper verbindt er zich toe om het bedrag dat vermeldt staat op de bestelbon over te maken op onze rekening via één van de betalingsmogelijkheden voorzien op onze webshop.
5.2. De online betalingen, IDEAL, Bancontact / Mister Cash, Paypal, gebeuren via beveiligde methodes. De ondernemer kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden bij misbruiken.
5.3. Betalingen via overschrijving dienen te gebeuren op onze rekening IBAN BE4748 1073 3632 1254, op naam van M Cosmetics

6. Gegevens van de koper

6.1. Door gebruik te maken van de webshop www.miicosmetics.be stemt de koper in met het verzamelen en het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens maar dan enkel in het kader van koopwarenbeheer. Deze gegevens worden opgenomen in de databank van miicosmetics.be.
6.2. De koper heeft steeds het recht om deze persoonlijke gegevens te laten verwijderen uit het bestand van miicosmetics.be. Hij dient daarvoor een aanvraag te versturen via mail.

7. Cookies

7.1. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Mii cosmetics gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.
7.2. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij mii cosmetics geen cookies ontvangt.

8. Geschillen

8.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.2. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Kortrijk.